TỔ CHỨC THI TUYỂN ĐƠN HÀNG MAY

May 18, 2018

Được sự tin tưởng cửa Nghiệp đoàn và Công ty tiếp nhận,  Công ty VHC Jinzai Network và đại diện Nhật Bản đã tổ chức thi tuyển thực tập sinh ngành nghề may mặc sang Nhật Bản làm việc. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi thi tuyển..