THI TUYỂN ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP NGÀY 26/11/2019

November 28, 2019

Ngày 26/11/2019, được sự tin tưởng cửa Nghiệp đoàn và Công ty tiếp nhận, Công ty VHC Jinzai Network và đại diện Nhật Bản đã tổ chức thi tuyển thực tập sinh ngành nghề hàn bán tự động và xây dựng tổng hợp. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi thi tuyển...